Fomtec CLASS A SUPER

Vaše cena bez DPH: 3 500 Kč
Vaše cena s DPH: 4 235 Kč
Cena EUR včetně DPH: 162.88 EUR
DPH: 21%
Bonusových bodů za nákup: 119Výrobce:  
Katalogové číslo: 19 002 510-0025
Produktová sekce: PĚNIDLA NA POŽÁRY TŘÍDY A / SMÁČEDLA

Vyberte variantu:
Kan:

Nejdříve vyberte varinatu


Fomtec ENVIRO CLASS A SUPER je speciální pěnotvorné hasivo složené z povrchově aktivních uhlovodíků, rozpouštědel a stabilizátorů určené na požáry třídy A /pevných látek/ a menších požárů třídy B /kapalných látek/. Hasivo neobsahuje žádné nebezpečné látky a nepodléhá speciálním podmínkám a značení při jeho přepravě. ENVIRO CLASS A SUPER se vyznačuje vynikající hasební schopností požárů třídy A díky výbornému pronikání vody do hořících materiálů. V nízkém poměru přimíšení jej lze použít jako vysoce efektivní smáčedlo. ENVIRO CLASS A SUPER lze na požářiště aplikovat zařízeními s přisáváním vzduchu, stejně tak i zařízeními bez přisávání vzduchu.

Popis:
Fomtec ENVIRO CLASS A SUPER je speciální pěnotvorné hasivo složené z povrchově aktivních uhlovodíků, rozpouštědel a stabilizátorů určené na požáry třídy A /pevných látek/ a menších požárů třídy B /kapalných látek/. Hasivo neobsahuje žádné nebezpečné látky a nepodléhá speciálním podmínkám a značení při jeho přepravě. .

Použití:
Fomtec ENVIRO CLASS A SUPER se vyznačuje vynikající hasební schopností požárů třídy A díky výbornému pronikání vody do hořících materiálů. V nízkém poměru přimíšení jej lze použít jako vysoce efektivní smáčedlo. ENVIRO CLASS A SUPER lze efektivně použít také na menší požáry třídy B hořlavých kapalin. Hasivo lze na požářiště aplikovat zařízeními s přisáváním vzduchu, stejně tak i zařízeními bez přisávání vzduchu. Je též kompatibilní se všemi suchými hasicím prášky.

Fomtec ENVIRO CLASS A SUPER má oproti hasivu ENVIRO CLASS A lepší hasební účinnost, lépe zatéká do pevných látek a rychleji sráží plameny

Fomtec ENVIRO CLASS A SUPER lze též použít:
- v hasicích přístrojích
- ve stabilních hasicích zařízeních
- v hasicích systémech CAFS (Compresed Air Foam System)

Životní prostředí:
Fomtec ENVIRO CLASS A SUPER není klasifikován jako nebezpečná látka. Jedná se o biologicky rozložitelnou substanci, zcela bez obsahu fluorovaných surfaktantů.

Dávkování:
Fomtec ENVIRO CLASS A SUPER se používá především jako smáčedlo a hasivo na požáry třídy A pevných látek. Přimíšení s vodou je efektivní v rozmezí od 0,1% do 1% objemu hasiva vůči objemu vody s ohledem na konkrétní situaci.

Skladování/Životnost

Hasivo má za standardních podmínek skladování dlouhou dobu životnosti, min. 10 let od data výroby. Způsob skladování má vliv na skutečnou životnost hasiva.

Doporučené teploty pro uskladnění -5°C až +50°C, ideálně v neporušených originálních obalech nebo správně utěsněných hasicích přístrojích či skladovacích tancích.

Země původu: EU/Švédsko
Balení: 25 / 200 / 1000 litrůDruh pěnidlaTřída A
Určení - třídy požárůTřída A + třída B - nepolární kapliny
VzhledSvětle nažloutlá kapalina
Poměr přimísení - nepolární kap.1 - 3 %
Poměr přimísení - polární kap.Neaplikuje se
Poměr přimísení - smáčedlo0,1 - 1 %
Měrná hmotnost1.03 g/cm3
Sediment0
Viskozita< 30 mPa.s
Bod tuhnutí-5 °C
Teplota uskladnění-5 až + 55°C
Hodnota pH6,5 - 8,5
Povrchové napětí< 25 mN/m
Schválení - certifikace
Hasicí schopnost - EN1568-3ANO
Hasicí schopnost - EN1568-4NE
Hasicí schopnost - ICAONE
Životnostmin. 10 let


© 2012 - 2019 Stimax internetional s.r.o.